isang bulong sa kalawakan

isang bulong sa kalawakan
sapagkat hindi ko alam
kung paano sisimulan
ang mga katanungan
na pumupuno sa aking isipan

isang bulong sa kalawakan
sapagkat hindi ko sigurado
kung sa iyo nga sasabihin
ang takot na pumipintig
sa aking saloobin

isang bulong sa kalawakan
dahil walang katiyakan
kung sa iyo nga’y makakarating
ang aking kahilingan
na matagal nang gustong matupad

isang bulong sa kalawakan
dahil ako’y nagbabakasakali lamang
kung bibigyan mo ng kasagutan
o kung iyo man lang papansinin
ang aking damdamin

Like this:
Yum

Recent Posts

Author: Ivan Jose

Narrating stories from the perspective of two souls who are both devoid of pretensions or appetite for anything ostentatious. This blog is about living life, pursuing passions, realizing dreams, appreciating culture and history, and just being happy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.