Ads Top

isang bulong sa kalawakan

lights

isang bulong sa kalawakan
sapagkat hindi ko alam
kung paano sisimulan
ang mga katanungan
na pumupuno sa aking isipan
isang bulong sa kalawakan
sapagkat hindi ko sigurado
kung sa iyo nga sasabihin
ang takot na pumipintig
sa aking saloobin

isang bulong sa kalawakan
dahil walang katiyakan
kung sa iyo nga’y makakarating
ang aking kahilingan
na matagal nang gustong matupad

isang bulong sa kalawakan
dahil ako’y nagbabakasakali lamang
kung bibigyan mo ng kasagutan
o kung iyo man lang papansinin
ang aking damdamin

No comments:

Powered by Blogger.